SBA
Projemiz Hakkında Genel Bilgi

Proje kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler yoluyla fen bilimleri öğretmenlerine a sürdürülebilir enerji kaynakları temalı sosyo-bilimsel konular sunularak onlara sosyo-bilimsel argümantasyon becerileri kazandırmak, fen eğitiminde enerji kaynakları ve sürdürülebilirlik hakkında farkındalık oluşturmalarını sağlamak, bu farkındalığı kendilerinin ve öğrencilerinin günlük yaşamlarına aktarmalarına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Projede kapsamındaki etkinlikler ile fen bilimleri öğretmenlerine argümantasyon becerileri kazandırmak, sosyo-bilimsel konular ile enerji kaynakları ve sürdürülebilirlik konularına yönelik farklı bakış açıları hakkında farkındalık kazandırmak, yenilikçi uygulamalar ile kendi sınıf içi etkinliklerinde ve gerektiğinde uzaktan eğitimde bunları kullanmalarını teşvik etmek hedeflenmektedir.

Projede araştırma deseni olarak iç içe karma desen kullanılacaktır. Türkiye’nin farklı bölgelerinden çalışmaya katılmaya gönüllü ve başvuranlar arasından belli kriterlere göre seçilecek 30 fen bilimleri öğretmeninin katılımcı olarak yer alacağı bu proje kapsamında grup çalışmaları, gözlem, deney, atölye çalışmaları, oyun etkinlikleri, drama ve bilgi iletişim teknolojilerinin eğitim sürecinde yer aldığı etkinlikler hazırlanmıştır.

 

 

 

 

Aim of this project is to promote science teachers’ socio-scientific argumentation skills by presenting sustainable energy sources themed socio-scientific issues to them, promote awareness towards energy sources and sustainability topics in science education and help teachers to transfer this awareness to their everyday life. It is aimed to improve science teachers’ argumentation skills, develop awareness towards various views about energy sources and sustainability, encourage them to use these skills in their classroom activities and in online education when necessary.

Embedded mixed method used as research design in this project. 30 science teachers will be selected with certain criteria between teachers who apply and volunteer for this project from various regions of Turkey. Group studies, observation, experiment, workshop studies, game activities, drama and  information communication technology activities prepared within scope of this project.

30
Öğretmen Adayı
20
Eğitmen
10
Görevli
Eğitim
Alan uzmanları ile etkili eğitim içerikleri.
Teknoloji
Eğitim teknolojileri.
Kahve Molaları
Eğlenceli drama etkinlikleri ve kahve molaları.