Tübitak - 4005 [14-20 Kasım 2022, İZMİR] SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ Kaynakları Temalı Sosyo-bilimsel Argümantasyon Uygulamaları
Proje Başlangıç Zamanına :